Cennik usług księgowych:

 

ryczałt, karta podatkowa – 100 zł netto

 

Usługi księgowe:           do 15 wpisów           do 50 wpisów           do 100 wpisów           100 – 200 wpisów              powyżej  200  wpisów


   KPiR                                 100 zł netto                  300 zł netto                550 zł netto                   900 zł netto                 indywidualne wyceny


Księgi Handlowe              400 zł netto                  600 zł netto                850 zł netto                  1200 zł netto                indywidualne wyceny


 

 

W ramach usług księgowych wykonujemy:

 

 • prowadzenie księgi handlowej
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • ewidencję zakupu i sprzedaży VAT
 • ewidencję wyposażenia
 • ewidencję środków trwałych
 • rachunek zysków i strat
 • miesięczne i roczne deklaracje PIT i CIT
 • rozliczenie właścicieli
 • deklaracje VAT
 • wysyłanie struktur  JPK
 • inne dokumenty księgowe

 

Dodatkowe  prace takie jak:

 

 • tworzenie bazy danych
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowanie planu kont z wdrożeniem
 • opracowanie polityki ochrony danych osobowych
 • zgłoszenia i sprawozdania do GUS, PIP, GIODO
 • monitoring zobowiązań i należności
 • kontrolne sprawdzenie poprawności księgowań
 • bilans
 • inne

wyceniane są indywidualnie.

księgowość, rozliczenia , biuro rachunkowe Progress

Dla nowych firm promocja

progress promocja dla nowych firm
księgowość, rozliczenia , biuro rachunkowe Progress

 

Cennik usług kadry i ZUS:

 

W ramach usług wykonujemy:

 

 • listy płacy
 • deklaracje  rozliczeniowe do ZUS
 • dokumenty kadrowe dla pracowników
 • karty wynagrodzeń
 • karty zasiłkowe
 • dokumenty do ZUS w związku z chorobą,
 • dokumenty dot. zasiłku macierzyńskiego …
 • PIT 4R, PIT-11,
 • dokumenty dla zatrudnianych pracowników
 • dokumenty dla zwalnianych pracowników
 • umowy dla  zleceniobiorców
 • oraz inne dokumenty zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.

 

 

 

Indywidualne usługi z zakresu spraw kadry-ZUS:

 

 • opłata za 1 pracownika  od 35 zł netto
 • opłata za 1 zleceniobiorcę od 30 zł netto
 • przygotowanie dokumentów kadrowych dla 1 pracownika od 30 zł netto
 • opracowanie dokumentów do ZUS od 30 zł netto
 • akta osobowe – założenie/uporządkowanie dla 1 pracownika od 40 zł netto
 • sporządzenie deklaracji ZUS od 40 zł netto
 • opracowanie dokumentów na potrzeby uzyskania zasiłków od 30 zł netto
 • opracowanie dokumentów do ZUS w związku z ubieganiem się o świadczenie jest każdorazowo indywidualnie wyceniane.

Dla nowych firm promocja

progress promocja dla nowych firm