Cennik usług księgowych

PIT

Rozliczenia roczne
od 20 zł
 • rozliczenia w zeznaniach rocznych  –  PIT
 • umowy o pracę, umowy cywilnoprawne
 • działalność gospodarcza
 • rozliczenia PIT  z ulgą na dzieci
 • rozliczenia osób niepełnosprawnych
 • inne rozliczenia roczne

Spółki i fundacje

Księgi handlowe
od 200 zł
 • Pełna księgowość – księgi handlowe
 • Rozliczenia VAT, JPK
 • Rachunek zysków i strat
 • Rozliczenia sp. z o.o.
 • Rozliczenia stowarzyszeń
 • Rozliczenia  fundacji
 •  ceny netto  –  do podanych cen doliczamy  23% podatku VAT – wystawiamy faktury VAT

 

W ramach usług księgowych wykonujemy:

 

 • prowadzenie księgi handlowej
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • ewidencję zakupu i sprzedaży VAT
 • ewidencję wyposażenia
 • ewidencję środków trwałych
 • rachunek zysków i strat
 • miesięczne i roczne deklaracje PIT i CIT
 • rozliczenie właścicieli
 • deklaracje VAT
 • wysyłanie struktur  JPK
 • inne dokumenty księgowe

 

Dodatkowe  prace takie jak:

 

 • tworzenie bazy danych
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowanie planu kont z wdrożeniem
 • opracowanie polityki ochrony danych osobowych
 • zgłoszenia i sprawozdania do GUS, PIP, GIODO
 • monitoring zobowiązań i należności
 • kontrolne sprawdzenie poprawności księgowań
 • bilans
 • inne

wyceniane są indywidualnie.

księgowość, rozliczenia , biuro rachunkowe Progress

Dla nowych firm promocja

progress promocja dla nowych firm
księgowość, rozliczenia , biuro rachunkowe Progress

 

Cennik usług kadry i ZUS:

 

W ramach usług wykonujemy:

 

 • listy płacy
 • deklaracje  rozliczeniowe do ZUS
 • dokumenty kadrowe dla pracowników
 • karty wynagrodzeń
 • karty zasiłkowe
 • dokumenty do ZUS w związku z chorobą,
 • dokumenty dot. zasiłku macierzyńskiego …
 • PIT 4R, PIT-11,
 • dokumenty dla zatrudnianych pracowników
 • dokumenty dla zwalnianych pracowników
 • umowy dla  zleceniobiorców
 • oraz inne dokumenty zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.

 

 

 

Indywidualne usługi z zakresu spraw kadry-ZUS:

 

 • opłata za 1 pracownika  od 35 zł netto
 • opłata za 1 zleceniobiorcę od 30 zł netto
 • przygotowanie dokumentów kadrowych dla 1 pracownika od 30 zł netto
 • opracowanie dokumentów do ZUS od 30 zł netto
 • akta osobowe – założenie/uporządkowanie dla 1 pracownika od 40 zł netto
 • sporządzenie deklaracji ZUS od 40 zł netto
 • opracowanie dokumentów na potrzeby uzyskania zasiłków od 30 zł netto
 • opracowanie dokumentów do ZUS w związku z ubieganiem się o świadczenie jest każdorazowo indywidualnie wyceniane.

Dla nowych firm promocja

progress promocja dla nowych firm