Kadry – ZUS – Płace

Usługi biurowe w zakresie  dokumentacji  kadrowo – płacowej  i ZUS to przygotowanie dokumentów i  prowadzenie akt osobowych pracowników zatrudnionych na umowy  o pracę  i  sporządzenie stosownej  dokumentacji dla umów cywilnoprawnych.

Zatrudnienie  pracowników wiąże się z licznymi  obowiązkami  o których pracodawca nie zawsze  pamięta.

Zajmujemy  się  pełną  obsługą  spraw  administracyjno-biurowych, dokumentacją pracowniczą  i kadrową. Dbamy o  terminowe realizowanie nałożonych na pracodawcę obowiązków w zakresie   szkoleń BHP i badań lekarskich. Dokumenty  zgłoszeniowe  i   rozliczeniowe do ZUS przekazujemy elektronicznie.  Wykonujemy  dokumenty korygujące i pokontrolne, dokumenty niezbędne w celu uzyskania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego oraz świadczeń długoterminowych.

Sporządzamy  stosowne dokumenty w relacjach pracodawca – PFRON, dokonujemy rozliczeń z PUP.

Dbamy  o  ochronę  danych osobowych. Dokumenty  przekazujemy szybko i bezpiecznie z zachowaniem najwyższej staranności. Dla nas nie ma problemów nie do rozwiązania. Dzięki nam sprawy biurowe,  kadrowe i zusowskie  przestają być  problemem. Dla wielu naszych klientów prowadzone przez nas sprawy zakończyły się pozytywnie.

Współpraca z nami pozwala  zmniejszyć  koszty związane z zatrudnieniem pracowników, obniżeniem kosztów materiałów  a  cenny czas można  poświęcić na inne sprawy  strategicznie  ważne  dla  firmy.

Po uzyskaniu stosownych upoważnień  składamy  deklaracje  rozliczeniowe do  urzędu skarbowego,  PIP, PUP…   Zawsze   terminowo  i  rzetelnie.

Zapraszamy do współpracy