Księgowość

Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej, której celem jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.

Księgowość  – jest podstawowym elementem składowym rachunkowości  i polega  na dokumentowaniu zdarzeń gospodarczych w firmie.

Te wszystkie elementy prowadzenia dokumentacji  znajdziesz w naszej ofercie.

Obsługujemy  podmioty gospodarcze w zakresie  :

  • Karta podatkowa
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • Księgi handlowe

Sporządzimy :

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Deklaracje VAT
  • JPK
  • Inne dokumenty finansowe i księgowe

Każdy Klient traktowany jest indywidualnie a świadczone usługi dostosowane są do jego potrzeb.

Wystawiamy faktury VAT.

Zapraszamy do współpracy.